Odprawa kadry oraz konsultacje instruktorskie

Zapraszamy na odprawę i konsultacje instruktorskie 14 czerwca br. (piątek) o godz. 17:00

Plan:

17:00 – odprawa kadry hufca (podsumowanie maja, plany czerwiec, plany nowy rok harcerski)

18:00-20/21:00 – konsultacje instruktorskie

Prosimy o potwierdzenie udziału w konsultacjach do środy (12 czerwca br.) na adres sonia.knapczyk@zhp.net.pl