Betlejemskie Światło Pokoju już dotarło do Wadowic

Od 1991 roku Związek Harcerstwa Polskiego organizuje sztafetę Betlejemskiego Świata Pokoju. Światło zapalone w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem dociera do Polski dzięki słowackim skautom i zaczyna swoja podróż po całej Polsce, biegnąc dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ ? do Szwecji.

W ubiegłą niedziele 16 grudnia 2019 prawie 100-osobowa reprezentacja zuchów i harcerzy z Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP udała się do Krakowa, aby wziąć udział w uroczystym przekazaniu Światła.

O godzinie 15:45 harcerze wzięli udział w Apelu na Wzgórzu Wawelskim, następnie we Mszy Świętej w Katedrze Królewskiej, by na koniec uroczyście przejść na Rynek Główny, gdzie miało miejsce przekazanie Światełka mieszkańcom Krakowa i harcerzom, którzy przybyli do Stolicy Małopolski specjalnie na tą okazję, z różnych części kraju. W uroczystościachwzięli udział skauci z Białorusi i Ukrainy.

Co roku sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju przyświeca inne hasło. W tym roku zapłonie ono na wigilijnych stołach wraz z hasłem ?Światło, które daje moc??, które jest nawiązaniem do słów świętego Jana Pawła II wypowiedzianych na krakowskich Błoniach.

Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło już swoją wędrówkę po terenie działania Hufca Ziemi Wadowickiej. Dotarło do wielu instytucji i miejsc.
Długoletnią tradycją zuchy i harcerze z Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP przekażą mieszkańcom Wadowic i okolic  Światło wędrujące z Groty Narodzenia Pańskiego.

Betlejemskie Światło Pokoju będące znakiem braterstwa, jedności  i pokoju  jest  nieodłącznym elementem adwentowego przygotowania na Narodzenie Pana.  Nie może go zabraknąć również na naszych stołach podczas wigilijnej wieczerzy.

Foto. pwd. Olaf Kocur