Przekazaliśmy BŚP władzom małopolski

W ostatni poniedziałek (16.12.2019r) Hufiec Ziemi Wadowickiej spotkało bardzo duże wyróżnienie. Grupa 4 zuchów z 17 GZ ?Dzielne Lwy? oraz 5 harcerek z 51 WPDH ?Wędrownicy? miało zaszczyt reprezentować całą społeczność harcerską Chorągwi Krakowskiej ZHP na spotkaniu opłatkowym, które corocznie odbywa się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i gromadzi zasłużonych dla Małopolski gości: ministrów, posłów i senatorów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, władze uczelni wyższych, artystów oraz przedstawicieli samorządów lokalnych.

Zuchy w towarzystwie komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP dh. hm. Mariusza Siudka oraz kapelana Chorągwi Krakowskiej ZHP ks. phm. Filipa Pajestki wręczyły Betlejemskie Światło Pokoju wojewodzie małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi, marszałkowi województwa Witoldowi Kozłowskiemu, metropolicie krakowskiemu abp Markowi Jędraszewskiemu oraz przewodniczącemu sejmiku prof. Janowi Tadeuszowi Dudzie.

Zuchy recytowały okolicznościowe wierszyki a harcerki roznosiły opłatki przybyłym gościom. Scena Teatru im. J. Słowackiego oraz tak licznie zgromadzeni goście nie wywołała u zuchów i harcerek żadnej tremy i z zadania wywiązali się znakomicie.