Terminy posiedzeń KSI w 2020 roku

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP podaje do wiadomości terminy spotkań w roku 2020:

13 lutego

28 maja

22 października

10 grudnia.

Komisja przypomina jednocześnie, że materiały do otwarcia lub zamknięcia stopnia należy przesłać do Przewodniczącej przynajmniej tydzień przed planowanym terminem.

e-mail Przewodniczącej KSI: iwona.niedzwiedz@zhp.net.pl