#Kartka od zucha

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie o 180 stopni. W tym trudnym czasie wiele organizacji, środowisk, instytucji czy prywatnych osób włącza się w akcje społeczne dotyczące niesienia pomocy osobom starszym, zbiórki pieniędzy na niezbędny sprzęt ochronny czy wsparcia służby zdrowia.

            W tych działaniach czynny udział bierze również Związek Harcerstwa Polskiego. Pełnoletni instruktorzy harcerscy zaangażowani są m.in. w szycie maseczek ochronnych czy pomoc osobom starszym. Każdy działa na miarę swoich możliwości. Swoją cegiełkę w walkę z tą epidemią chcą dołożyć także najmłodsi członkowie naszej organizacji – zuchy.

Akcja Kartka od zucha przygotowana przez nasze namiestnictwo zuchowe polega na wykonaniu przez zuchy kartek z życzeniami i podziękowaniami dla osób i instytucji, które zaangażowane są w walkę z tą epidemią. Są one zuchowym podziękowaniem za ich trudną pracę. Kartki następnie przekazywane są pocztą tradycyjną bądź elektroniczną do wybranych przez daną gromadę instytucji. W ramach akcji drużynowi i drużynowe rozmawiają z zuchami na temat szacunku do drugiego człowieka, konieczności rozwijania postaw wzajemnej pomocy i wsparcia najbliższych. W dobie pandemii to właśnie lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pracownicy szpitali, ale także służby mundurowe (policja, wojsko, straż) są na pierwszej linii frontu walki z tym niebezpiecznym wirusem. Warto również podkreślić, że wszystkim tym osobom należy się szacunek i zasługują na miano współczesnych super bohaterów. Jesteśmy z Wami. Dziękujemy za Wasz trud i poświęcenie!