Płomień Braterstwa 2020

Harcerze Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP po raz drugi włączyli się w ogólnopolską akcję „Płomień Braterstwa – Полум’я Братерства”. W piątek 14 sierpnia 2020, w przeddzień 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej o godzinie 18,00 zapalono symboliczny płomień na cmentarzu wojskowym w Wadowicach. Ten sam Płomień zapłonął w 33 miejscowościach na terenie Polski, m. in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz w 7 miejscach na Ukrainie.

Akcję „Płomień Braterstwa” po raz pierwszy zorganizowano w zeszłym roku, Wadowiccy harcerze również włączyli się w te uroczystości. Pomysłodawcami uroczystości jest Programowy Ruch Odkrywców Związku Harcerstwa Polskiego, który zajmuje się edukacją historyczną i kulturalną. Ruch Odkrywców ZHP zaprosił do współpracy ukraińskich skautów z organizacji „Płast Polska”.

Zapalając płomień w miejscu wiecznego spoczynku żołnierzy poległych podczas I i II wojny światowej, chcemy przywrócić pamięć o bohaterach sprzed wieku. Chcemy zachować pamięć o żołnierzach walczących w obronie naszej Ojczyzny.

W uroczystości wzięli udział instruktorzy ZHP oraz członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Sympatycy historii, którzy spotkali się na cmentarzu wspólnie dali wyraz tego, że w historii Polski wiele jest epizodów, które może nas dzielić, należy jednak skupić uwagę na budowaniu wzajemnego szacunku, wspólnoty i braterstwa- teraz  i w przyszłości.