Nie żyje dh. hm Janina Pająk

Środowisko harcerskie Hufca Wadowice kolejny raz, w ostatnim czasie, okryło się żałobą. 26 stycznia 2021 r. odeszła na Wieczną Wartę dh. hm. Janina Pająk. Urodzona w 1935 r. w Zembrzycach. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Suchej Beskidzkiej pracowała – z nakazu pracy – w Głębowicach. Później w Budzowie i od 1961 r. aż do do emerytury w 1983 r. w Szkole Podstawowej w Zawadce. Całe dorosłe życie związana z harcerstwem i Hufcem Ziemi Wadowickiej. Prowadziła drużyny harcerskie wychowując wiele pokoleń młodzieży. Zasiadała we władzach hufca, a przede wszystkim działała w Sztabie Nieobozowej Akcji Letniej będąc przez wiele lat jej komendantką. Dzięki Niej wiele zuchów, harcerzy, ale też dzieci niezrzeszonych  w harcerstwie mogło czynnie spędzić czas w okresie wakacji i ferii zimowych. Wielu też dzięki Niej, nie mając środków na obóz harcerski, uczestniczyło w biwakach NAL i NAZ w Zalesiu.

Cześć Jej pamięci.

Uroczystości żałobne odbędą się 28 stycznia o godz. 13.30 w Bazylice Ofiarowania N.M.P.

W Rozkazie Komendantki Hufca LS1/2021 zarządza się miesięczną żałobę w Hufcu Ziemi Wadowickiej, obowiązując do 26 lutego 2021 roku.

Druhno Jasiu, nie ma już Ciebie wśród nas, jednak w sercach naszych pozostaniesz na zawsze.

Czuwaj!
zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca Ziemi Wadowickiej

Rozkaz specjalny – LS1_2021

 

 

Mimo pandemii okrążyli świat!

Harcerscy wychowawcy i instruktorzy planowali w okresie wiosennym, od marca do czerwca 2020 wiele harcerskich imprez, wyjazdów i biwaków. Wśród takich wydarzeń znalazł się także Zlot Gromad i Drużyn Hufca posiadający ponad dwudziestoletnią tradycję. Coroczne święto hufca, zarówno jak inne wydarzenia harcerskie z powodu sytuacji epidemicznej nie mogły odbyć się w tradycyjnej formie.  

Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej mając na uwadze nieustanny rozwój podopiecznych zaproponowała alternatywną akcję pod nazwą “Patrzmy dalEKO”. Głównym celem wydarzenia stała się promocja aktywności fizycznej oraz rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Czytaj dalej Mimo pandemii okrążyli świat!