Biwaki Nieobozowej Akcji Letniej – Harcerskie Lato 2021

Zapraszamy do Zalesia!

Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP podaje do wiadomości terminy i kwoty obowiązujące podczas biwaków (zuchowego i harcerskiego) Nieobozowej Akcji Letniej. Szczegóły w OFERCIE.

Informujemy również, że w tym roku rekrutacja na biwaki odbywa się poprzez wypełnienie formularza online:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Ze względu na stan epidemii COVID-19 zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu biwaków z przyczyn niezależnych od nas. Będziemy informować o wszystkim za pośrednictwem poczty mailowej oraz komunikatów na stronie hufca.

Czuwaj!

phm. Julia Moskwa – komendantka hufca

OFERTA BIWAKI NAL ZALESIE 2021