Konkurs Historyczny Hufca

20 maja 2022 r. w siedzibie Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP odbyła się kolejna edycja Hufcowego Konkursu Historycznego. W zmaganiach konkursowych wzięli udział harcerze z drużyn harcerskich oraz starszoharcerskich naszego hufca, w sumie 6 trzyosobowych patroli.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą związaną z historią harcerstwa na przestrzeni stu lat. Temat konkursu to „Historia harcerstwa 1910-2010”.

Zadania konkursowe objęły zagadnienia dotyczące początków harcerstwa, okresu międzywojennego, II wojny światowej, powojennej odbudowy, likwidacji, harcerstwa 1956-1989, harcerstwa współczesnego, symboliki hymnu ZHP, krzyża harcerskiego, lilijki harcerskiej, pozdrowienia „Czuwaj!” Pierwszy etap konkursu to 20 pytań testowych, które uczestnicy rozwiązywali indywidualnie. Potem przyszły zadania zespołowe. Przed przystąpieniem do nich każdy patrol miał okazję zwiedzić hufcową izbę pamięci, której poświęcone było jedno z zadań.

Zwycięzcą konkursu został starszoharcerski patrol 18 DH „Bajkonators” (opiekun pwd. Katarzyna Lasek), II miejsce zajęła 5 DSTH „Antidotum” (opiekun phm. Adam Świetlik), a III – 1 DH „Błękitna” (opiekun phm. Anna Najbor). Dyplomy za udział w konkursie wręczono również 5 DH „Nasze ZOO” (opiekun phm. Katarzyna Leja), 3 DH „Badyle” (opiekun pwd. Mariusz Macheta) i harcerskiemu patrolowi 18 DH „Bajkonators” (opiekun pwd. Katarzyna Lasek). Najwyższe wyniki w etapie indywidualnym uzyskali: druhna Martyna Radwan z 18 DH „Bajkonators  i druhna Julia Bieniarz z 3 DH „Badyle”. Dla najlepszych przygotowano nagrody – gry planszowe „Historia Polski” oraz książki (tym razem piękne wydanie „Kamieni na szaniec”). Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu gratulujemy wiedzy i zaangażowania!

Organizatorem konkursu była 130 Drużyna Starszoharcerska „Stu trzydziestu z Mucharza” im. ks. Józefa Poniatowskiego oraz Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP.

Czuwaj!
hm. Dorota Polan
hm. Robert Kadela