IV Pielgrzymka Harcerska ZHP Chorągwi Krakowskiej

W imieniu dh Dagmary serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej Pielgrzymce Harcerskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Jak co roku główną częścią pielgrzymki jest wyjście z Wadowickiego rynku drużyn naszego hufca, zapraszamy Was ogromnie niech i tym razem będzie nas sporo, abyśmy wspólnie dotarli do Kalwarii i skorzystali z programu, który na nas tam czeka.

Regulamin pielgrzymki