Zuchowa Gra Terenowa

Harcerstwo kojarzy się z biwakowaniem i obozowaniem, jednak nieodłącznym elementem pracy harcerskiej są również gry terenowe. To doskonała forma spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, polegająca na docieraniu do kolejnych punktów, w których organizator przygotował zagadkę lub zadanie. W sobotę 22 czerwca 2024 r. z okazji rozpoczęcia wakacji Namiestnictwo Zuchowe Hufca Ziemi Wadowickiej przygotowało Zuchową Grę Terenową dla zuchów, czyli najmłodszych członków Związku Harcerstwa Polskiego.

Czytaj dalej Zuchowa Gra Terenowa

W dowód wdzięczności za działania podejmowane na rzecz rozwoju środowiska harcerskiego Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej przyznała Pani Renacie Rachwał – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach honorową odznakę Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP.
Dziękujemy za obecność na apelu, ciepłe słowa i przypomnienie o tym, że nasze słowa mają znaczenie. Warto używać porozumienia bez przemocy i języka żyrafy – pełnego empatii i szacunku.
Szkoła nr 1 już stała się naszym drugim, harcerskim domem w Wadowicach, bezpieczną przystanią i schronieniem w czasie biwaków. Dziękujemy za przychylność ze strony Dyrekcji i pracowników placówki.
 
Skip to content