Historia hufca

Hufiec Ziemi Wadowickiej ? historia (kalendarium)

1911- styczeń 2019

Opracowanie: hm. Robert Kadela, phm. Dorota Polan

 

Ruch skautowy zapoczątkowany przez generała Baden-Powella w Wielkiej Brytanii stosunkowo szybko dociera do Wadowic.
jesień 1911 r.

Z koła sportowego w Gimnazjum wyłoniły się pierwsze patrole (zastępy skautów). Zorganizowali je: Franciszek Graca z kl. VII, Andrzej Pyka z kl. VII i Bruno Olbrycht
z kl. V.
maj 1912 r.

Powstaje I Wadowicka Drużyna Skautowa im. Stanisława Żółkiewskiego.
6 kwietnia 1913 r.

Odbywa się uroczyste poświęcenie sztandaru drużyny, jednocześnie w tym samym roku powstaje pierwsza w powiecie drużyna żeńska założona przez Paulinę Smółkową.
1 grudnia 1918 r.

Rozkazem wprowadzono w Wadowicach nazwę harcerz i harcerstwo.
koniec 1930 r.

Staraniem opiekuna gimnazjalnych harcerzy – prof. Czesława Panczakiewicza, powstaje w powiecie wadowickim Hufiec męski i prawie równocześnie Hufiec żeński.
1935 r.

W Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale uczestniczą reprezentacje hufca żeńskiego i męskiego (m.in.: Zofia Karmińska, Urszula Nowicka, Kazimiera Żakówna, Janina Zielińska, Helena Kremerówna, Kazimiera Medwecka, Stanisław Radwan, Władysław Kot, Kazimierz Strzeszyński, Stanisław Zembaty, Jan Gwwliński).
ostatnich miesiącach 1939 r.

harcerki i harcerzy intensywnie przygotowują się do zadań wojennych. Komenda Hufca Harcerzy pracuje w składzie: hufcowy – kpt Roman Dąbrowski hm, zastępca – ks. Witold Hadziewicz phm, Ref. PW i WF – Tadeusz Stefaniszyn ćw., Referat dr. harc. – Aleksander Mikołajewski HO, Referat sth. – Stanisław Zembaty ćw., Ref. gospodarczy – Stanisław Gawliński HO.

1939-1945 r.

Harcerki i harcerze wadowickich hufców walczą na wszystkich frontach II wojny światowej. Wielu z nich składa Ojczyźnie w ofierze swój najcenniejszy dar – życie. Na wieczną wartę odeszli m.in.: Babiński Franciszek, Balon Władysław, Battek Tadeusz, Cieliński Stanisław, Drozdowski Bolesław, Fik Ignacy, Gołembski Władysław, Górnisiewicz Kazimierz Roman, Kęsek Wiktor, Kręcioch Tadeusz, Krzak Franciszek, Maszewski Stanisław, Noszka Józef, Nowobilski Mieczysław, Nowobilski Zbigniew, Pukło Józef, Raczyński Konrad, Spytkowski Stefan, Styła Florian, Wątróbski Józef Szczepan, Żukowska Maria.
Już w pierwszych dniach wolności bardzo szybko wznawia działalność Hufiec żeński prowadzony przez Kazimierę Medwecką. Równie szybko odtwarzają przedwojenne drużyny i Hufiec męski harcerze. Hufcowym zostaje Aleksander Mikołajewski, a po nim Stanisław Łyczkowski.
1948 r.

Następuje połączenie harcerek i harcerzy i utworzenie jednego, koedukacyjnego Hufca.
1950 r.

Zmianie ulega zarówno nazwa, jak i metody pracy i kierunek wychowania ZHP. Powstaje Organizacja Harcerska.
początek 195 7r.

Podobnie jak w całym kraju, następuje odrodzenie harcerstwa na ziemi wadowickiej, do Związku wraca część dawnych instruktorów, tworzą się nowe władze Hufca: hufcowy – Roman Dąbrowski, zastępcy – Marian Kania i Zbigniew Siłkowski.
1960 r.

Zapoczątkowano akcję ,,Miltrop Opole”. Przez kilka lat Hufiec, prowadzony przez Aleksandra Nideckiego, poznaje w czasie Akcji Letniej środowisko opolskie i obozuje nad jeziorami Srebrnym i Turawskim.
1965 r. 

Na Zlocie w Lanckoronie Hufiec inauguruje akcję ,,Milenium”, jednocześnie w Centralnym Zlocie w Warszawie bierze udział reprezentacyjna drużyna hufca.
1975 r.

Efektem nowego podziału administracyjnego kraju jest rozpad Hufca na kilka mniejszych, pracą komendy kieruje Jan Sobota.
1976 r.

Rozpoczyna swoją wielką przygodę z Beskidami Rajd ,,Powsinogi Beskidzkie”. O ile można się pokusić o policzenie długości rajdowych tras (prawie 800 km), o tyle trudno jest zmierzyć ciepło płynące z rajdowych ognisk.
1977 r.

Po remoncie i rozbudowie starej szkoły rusza Beskidzka Baza Obozowa w Stryszowie-Zalesiu. Do tej pory, oprócz polskich harcerzy, obozowali tam skauci z Niemiec, Francji i Rumunii. Baza służy również jako Stanica Nieobozowej Akcji Letniej, baza biwakowa dla drużyn harcerskich i wycieczek szkolnych.
1977 r.

Pozyskano drewniany budynek w Parku Miejskim, który zaadaptowano i przekształcono w Dom Harcerza.
1982 r.

Do hufca Wadowice przyłączają się harcerze z gmin: Brzeźnica, Mucharz i Spytowice, wcześniej decyzje taką podjęli harcerze z Tomic. Funkcję komendanta pełni Zbigniew Majtczak.
1987 r.

Harcerki i harcerze wyruszają na trasy I Rajdu Wiosennego.
1987 r.

W Bazie Obozowej w Zalesiu ma miejsce inauguracja Ogólnopolskiej Akcji Letniej i akcji “Klimczok” z udziałem Naczelnika ZHP.
1988 r. 

Funkcję komendanta hufca obejmuje Bogdan Polak.
20 grudnia 1988 r.

W Domu Harcerza odbywa się pierwszy opłatek instruktorski.
7 stycznia 1989 r.

Przy harcerskim kominku zasiedli seniorzy – instruktorzy pracujący w okresie między- i powojennym z wadowickim harcerstwem. Zapada decyzja o utworzeniu Kręgu Instruktorów Seniorów.
1989 r.

III miejsce w ogólnochorągwianym konkursie ,,Harcówka naszych marzeń” zdobywa harcówka ze szczepu przy SP nr 5 w Wadowicach.
28 czerwca 1989 r. 

Urząd Gminy w Stryszowie przekazuje hufcowi budynek Beskidzkiej Bazy Obozowej w Zalesiu w wieczyste użytkowanie.
31 sierpnia ? 1 września 1989 r.

Reprezentacja hufca bierze udział w uroczystym odsłonięciu symbolicznej Mogiły Harcerek i Harcerzy Podbeskidzia poległych na różnych frontach II wojny światowej. Wśród wielu nazwisk znalazły się nazwiska 17 harcerek i harcerzy Ziemi Wadowickiej.
29 września 1989 r.

Z okazji 50 rocznicy powstania Szarych Szeregów w kościele p.w. Św. Piotra w Wadowicach odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji wszystkich harcerek i harcerzy poległych w czasie II wojny światowej. Mszę odprawił i sztandar hufca poświęcił ks. biskup Kazimierz Górny.
24 listopada 1989 r.

W Domu Kultury w Wadowicach bawimy się na harcerskim koncercie Akcja Serce. Dochód z tej imprezy pozwolił na przygotowanie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących osób wskazanych przez PKPS.

Skip to content