ILE KOSZTUJE HARCERSTWO ?

Składki

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie. W Hufcu Ziemi Wadowickiej, należącym do Chorągwi Krakowskiej, miesięczna składka wynosi 12 zł.

Składkę tworzą:

   – część należna Głównej Kwaterze ZHP ? w wysokości 2 złote miesięcznie,

    – część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym ? 10 złotych miesięcznie

Z części należnej dla hufców i chorągwi finansowane są: kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne.

Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP: pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.

Dzięki dofinansowaniom, płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to ? w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.

Jak finansuje się harcerstwo?

  • Poprzez 1% podatku dochodowego ? ZHP jest organizacją pożytku publicznego;
  • Poprzez akcje zarobkowe i zbiórki publiczne;
  • Pozyskując sponsorów;
  • Organizując kursy i szkolenia dla osób spoza organizacji;
  • Biorąc udział w konkursach grantowych.

Mundury

Nosząc mundur harcerski, członek ZHP identyfikuje się z organizacją, do której przynależy. Reprezentując swoją drużynę, buduje wizerunek całego harcerstwa, dlatego tak ważne jest, aby mundur był jak najszybciej w pełni i dobrze skompletowany.

Podane poniżej ceny są cenami orientacyjnymi.

Nakrycia głowy: furażerka: 22 zł; beret: 26 zł; rogatywka: 33 zł (należy skonsultować z drużynowym jakie nakrycie głowy obowiązuje w danej jednostce);

Koszula mundurowa: 87 zł

Chusta: 6,50 zł (należy skonsultować z drużynowym, w wielu środowiskach zuchy i harcerze otrzymują chustę od drużynowego);

Pierścień: 4,50 zł;

Spódnice/spodnie: spódnica mundurowa: 55 zł; spodenki mundurowe damskie: 72 zł; spodenki mundurowe męskie: 67 zł;

Pas: parciany: 23 zł; skórzany: 44 zł;

Getry: 11,50 zł (należy skonsultować z drużynowym kolor getrów).

Koszt obozu

Obóz harcerski i kolonia zuchowa to najlepsze formy spędzania wakacji. Program dnia pozwala dziecku wykorzystać czas maksymalnie na świetną zabawę i naukę poprzez działanie, a wykwalifikowana kadra dba o bezpieczeństwo i różnorodność zajęć.

W skład kosztów obozu wchodzą najczęściej:

    zakwaterowanie,

    wyżywienie (4 posiłki dziennie),

    opieka medyczna ,

    koszt realizacji programu,

    ubezpieczenie,

    transport.

Przeważnie ceny obozów mieszczą się w granicach od 700 zł do 1300 zł.

Koszt rajdów, biwaków

Rajdy i biwaki harcerskie to trwające kilka dni wyjazdy, które w ciągu roku pozwalają na uatrakcyjnienie realizowanego programu. Zwiększają one możliwości na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobywanej na zbiórkach. Rajdy i biwaki są jednym z najlepszych sposobów na zintegrowanie drużyny, a co za tym idzie ? polepszenie komfortu pracy i rozwoju każdego harcerza.

Koszt biwaków trwających 2-3 dni zaczyna się już od kilkudziesięciu złotych.

Skip to content