Przekaż 1,5% podatku dla harcerzy

Po raz kolejny rozliczając swoje dochody za rok poprzedni, każdy może przeznaczyć 1,5% swojego podatku na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. Taką możliwość daje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją pożytku publicznego – największą organizacją wychowawczą w Polsce. Zwracamy się z gorącym apelem o przekazanie cząstki swego podatku dochodowego.

JAK TO ZROBIĆ?

KROK 1 – ustalić wysokość podatku należnego za miniony rok podatkowy (w ramach PIT-u rocznego). 

KROK 2 – wypełniamy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym:

W sekcji H wpisujemy odpowiednio kolejne informacje:

     1) w polu 124. numer KRS: 0000273492

     2) w polu 125. kwotę wyliczoną, nie większą niż 1,5 procent naszego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy
         w dół

     3) w polu 126. Cel szczegółowy 1,5 %:

        ZHP Wadowice / …………………………………………………………………………………………………………….
                                      (nazwa szczepu, drużyny lub gromady na rzecz której chcemy przekazać nasz 1,5%)
 

KROK 3 – Urząd Skarbowy przekazuję kwotę 1,5% na konto Chorągwi Krakowskiej ZHP, a Chorągiew przesyła ją dalej do Hufca ZHP Wadowice i jego jednostek.

Klauzula RODO

Skip to content