Odprawa kadry

Druhny i Druhowie,
zapraszamy na  Odprawę Kadry Hufca, która ze względu na ferie, odbędzie się w drugi piątek miesiąca – 14 lutego 2020 o godzinie 17:00 w siedzibie Hufca.

Po odprawie odbędzie się spotkanie namiestnictwa starszoharcerskiego.

Meldunki drużyn przesyłamy do 5 lutego na adres hufca wadowice@zhp.pl oraz do namiestnika.