Komenda

Komendantka Hufca, namiestniczka wędrownicza
phm. Julia Moskwa

Zastępca Komendantki Hufca ds. programowych
phm. Adam Świetlik

Skarbniczka, namiestniczka starszoharcerska
pwd. Patrycja Kudela

Członkowie:

phm. Mateusz Gonciarczyk – namiestnik zuchowy

phm. Daniel Pasierbek – namiestnik harcerski


Dyżur komendantki Hufca w czwartki w godzinach 13:00 – 17:00