Komenda

Komendantka Hufca, namiestniczka wędrownicza
pwd. Julia Moskwa

Z ? ca Komendanta Hufca ds. programowych
phm. Adam Świetlik

Skarbniczka, namiestniczka starszoharcerska
pwd. Patrycja Kudela

Członkowie:

phm. Mateusz Gonciarczyk – namiestnik zuchowy

phm. Daniel Pasierbek – namiestnik harcerski