Hufcowy Konkurs Historyczny

Zapraszamy drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze do udziału w Hufcowym Konkursie Historycznym.

Temat tegorocznego konkursu to ?Andrzej Małkowski ? twórca harcerstwa?.

Wszystkie informacje znajdują się w regulaminie.

Spotykamy się 1 marca 2019 roku o godzinie 16.45 w Muzeum Miejskim w Wadowicach

Konkurs Historyczny – regulamin