Hufcowy Konkurs Historyczny 2020

Zapraszamy drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze do udziału w Hufcowym Konkursie Historycznym.

Temat tegorocznego konkursu:

”Rok 1920. W stulecie urodzin Stefana Mirowskiego oraz stulecie bitwy warszawskiej i udziału w niej harcerzy”.

Wszystkie informacje znajdują się w REGULAMINIE

Załączone materiały:
Czuwaj_7_8_2016_mirowski
Szlak_Bitwy_Warszawskiej_1920_str_2_3

Spotykamy się 13 marca 2020 roku o godzinie 16.45 w Muzeum Miejskim w Wadowicach

Czuwaj!
hm. Robert Kadela
phm. Dorota Polan