Warsztaty kadry hufca

W sobotę 11 czerwca 2022 w Wadowicach miały miejsce Warsztaty kadry hufca “System Instrumentów Metodycznych i HSW w praktyce” organizowane przez Zespół Kadry Kształcącej “Źródło”. 

Podczas przedpołudniowych zajęć kadra poznała nowy System Instrumentów Metodycznych, który będzie obowiązywał w ZHP od września 2022. Zajęcia poprowadziła druhna phm. Katarzyna Olchawska z Hufca Podkrakowskiego. Następnie podczas zajęć warsztatowych przyboczni i drużynowi przygotowywali tropy – czyli zespołowe instrumentu metodycznego.  Zajęcia prowadziła hm. Iwona Niedźwiedź.

Po południu phm. Grzegorz Chlewicki poprowadził zajęcia dotyczące Planów Pracy. Uczestnicy przeprowadzili ewaluację planów pracy swoich gromad i drużyn, nauczyli się formułować cele, zamierzenia i w dyskusji przygotowali wstępne plany pracy na rok następny.