Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju dzięki naszym harcerzom trafia do kościołów, samorządów, szkół i mieszkańców naszych miejscowości. Zobaczcie dokąd dotarło roznoszone przez nas “światełko”.

Zuchy i harcerze ze Stanisławia Dolnego

Kościół parafialny w Stanisławiu Dolnym

Jednostki wadowickie – 5 GZ “Żółte Stopy”, 13 DH “Krzyk”, 1 DSTH “Andromeda”, 2 DW “Pajątaki”

 • Wadowickie Centrum Kultury
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach
 • Hurtownia opakowań jednorazowych BiRK
 • Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Wadowicach
 • Urząd Miejski w Wadowicach
 • Starostwo Powiatowe w Wadowicach
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Wadowicach
 • Zakład Karny w Wadowicach
 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach
 • Dom Samotnej Matki im Emilii Wojtyłowej
 • Dom Pomocy Społecznej nr 1 przy Parku Miejskim
 • Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez siostry albertynki
 • Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Wadowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach
 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Piotra Apostoła
 • Klasztor Karmelitów Bosych
 • Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
 • Restauracja Graniczna

1 WPDH “Wagabunda”

Tradycyjnie, Betlejemskie Światło Pokoju przekazaliśmy: – dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeciszowie, – pracownikom Urzędu Gminy w Przeciszowie, – przyjaciołom naszej drużyny – państwu Gagracz, właścicielom kwiaciarni w Przeciszowie, – księdzu i parafianom, podczas mszy świętej w kościele parafialnym w Przeciszowie oraz w kościele w Palczowicach

Zuchy i harcerze z Frydrychowic

– Kościół parafialny we Frydrychowicach
– Biblioteka we Frydrychowicach
– Wójt Gminy Wieprz – Małgorzata Chrapek

2 Szczep Drużyn Harcerskich “Horyzont”

– Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej
– Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
– Starosta powiatu suskiego wraz z zarządem powiatu
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej
– Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchej Beskidzkiej
– Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej

3 Szczep Drużyn Harcerskich “Cedron”

Klasztor OO. Bernardynów oraz kościół parafialny pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki na ręce dyrektora p. Andrzeja Burdka oraz pracowników Centrum. Światło przekazano również Towarzystwu Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej.

130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza” im. Księcia Józefa Poniatowskiego

Wójt Gminy Mucharz
Kościół w Mucharzu
Kościół w Świnnej Porębie
Kościół w Śleszowicach
Kościół w Tarnawie Dolnej
Kaplica w Jaszczurowej
Nazaretanki w Wadowicach