W dowód wdzięczności za działania podejmowane na rzecz rozwoju środowiska harcerskiego Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej przyznała Pani Renacie Rachwał – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach honorową odznakę Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP.
Dziękujemy za obecność na apelu, ciepłe słowa i przypomnienie o tym, że nasze słowa mają znaczenie. Warto używać porozumienia bez przemocy i języka żyrafy – pełnego empatii i szacunku.
Szkoła nr 1 już stała się naszym drugim, harcerskim domem w Wadowicach, bezpieczną przystanią i schronieniem w czasie biwaków. Dziękujemy za przychylność ze strony Dyrekcji i pracowników placówki.