Historia hufca

2-4 kwietnia 2004 r.

W Brzeźnicy odbywa się XVIII Harcerski Rajd Powitania Wiosny. Rajd przebiega pod hasłem: ?My w Europie, Europa w nas?. Była gra nocna, bieg patrolowy (ok. 17 km), olimpiada sportowa, kominek, wieczór legend. Poświęcono własnoręcznie wykonane palmy wielkanocne i utopiono Marzannę.

1-3 października 2004 r.

Drużyny Hufca ZHP Ziemi Wadowickiej biorą udział w XXVII Rajdzie ?Powsinóg Beskidzkich?. Rajd odbywa się na trasie: Jaszczurowa ? Leskowiec ? Tarnawa Górna. Organizatorami są harcerze ze 130 DSTH ?Stu trzydziestu z Mucharza? im. Ks. Józefa Poniatowskiego. W tym roku drużyny zostały zaproszone do mucharskiego gimnazjum i do Tarnawy Górnej, gdzie rozbito biwak pod namiotami. W rajdowej rywalizacji bierze udział około 95 harcerek, harcerzy i instruktorów. Zwyciężyła 6 DSTH ?Dioryt? (dh Elżbieta Szyprowska), II miejsce zajęła 2 DW ?Ogień? (dh Klaudia Bzduła), III miejsce 2 DSTH ?Pajątaki? (dh Ewa Mleczko). Uczestniczyli również: 1 DSTH ?Andromeda? (dh Marcin Homel) i Drużyna Próbna ?Orły? (dh Ewelina Ściera). Trzydniowy rajd harcerze zakończyli mszą świętą odprawioną na leśnej polanie przez mucharskiego wikarego ks. Roberta Majkę. Komendantem rajdu był hm. Marcin Homel ? pełniący na co dzień funkcję Komendanta Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP, oboźnym odkrywca Piotr Gracjasz, a instruktorami programowymi hm. Robert Kadela i pwd. Dorota Polan.

26-29 listopada 2004 r.

W gimnazjum w Mucharzu odbywa się harcerski Biwak Andrzejkowy, zorganizowany przez 1 DSTH ?Andromeda?. W bajkowo ? andrzejkowej rywalizacji zwyciężyła 130 DSTH ?Stu trzydziestu z Mucharza? im. Ks. Józefa Poniatowskiego.

12 grudnia 2004 r.

Na przejściu granicznym na Łysej Polanie słowaccy skauci uroczyście przekazują władzom ZHP Betlejemskie Światełko Pokoju. Świadkami tego zdarzenia są także przedstawiciele Hufca Ziemi Wadowickiej. Nasi harcerze uczestniczą we mszy świętej odprawionej na Polanie Głodówka, skąd przywożą Światełko do Wadowic.

17 grudnia 2004 r.

Harcerze wykazują się całkiem niezłą znajomością historii skautingu, uczestnicząc  w Turnieju Historycznym Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP. Turniej odbył się w Klubie Garsoniera w Wadowicach, a zwyciężyła 130 DSTH z Mucharza.

31 stycznia ? 3 lutego 2005 r.

W pierwszych dniach ferii zimowych w budynku gimnazjum w Jaszczurowej odbywa się biwak harcerski.  W biwaku uczestniczą: 130 DSTH ?Stu trzydziestu z Mucharza? (gimnazjum), 1 DSTH ?Andromeda? z Wadowic, 1 DH ?Czarna jedynka? z Tomic, 2 DW ?Ogień? z Wadowic i 4 DW ?Kontiki? z Wadowic. Razem około 40 harcerzy i instruktorów. Kadrę programową stanowili: hm. Marcin Homel ? komendant biwaku, hm. Robert Kadela (130 DSTH),           pwd. Dorota Polan (130 DSTH), dh. Anna Smajek (4 DW Kontiki), dh. Piotr Gracjasz (1 DSTH Andromeda), dh. Joanna Życińska (2 DW Ogień), dh. Klaudia Bzduła (2 DW Ogień). Harcerze stworzyli sześć zastępów, odbyła się spartakiada sportowa, konkurs zimowych rzeźb, zajęcia teatralne ?Z życia biwaku?, zajęcia plastyczne (plakat) gra terenowa, trochę zajęć ze sznurologii, symboliki, musztry i wreszcie zaliczenie próby harcerza i prób na stopnie harcerskie. Biwak udał się także na wycieczkę do Zakopanego. Na nowym zakopiańskim cmentarzu pod pomnikiem Olgi i Andrzeja Małkowskich odbywa się przyrzeczenie harcerskie.

29 stycznia ? 3 lutego 2005 r.

W Brodach harcerze kształcą się na Kursie Przybocznych Harcerskich.  

19-20 lutego 2005 r.

W Stanisławiu Dolnym odbywa się VII Festiwalu Kultury Harcerskiej. Organizatorami przebiegającej pod hasłem ?Miłość niejedno ma imię? imprezy jest Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej, 5 DH ?Nasze ZOO? i 6 DSTH ?Dioryt?.

1-3 kwietnia 2005 r.

Drużyny hufca biorą udział w XIX Rajdzie Powitania Wiosny. Panuje atmosfera skupienia, refleksji, wyciszenia. Myślami jesteśmy przy Ojcu Świętym. 2 kwietnia tuż po godzinie 22.00, w czasie kominka dociera wiadomość o śmierci Ojca Świętego. Komendant Hufca Ziemi Wadowickiej ogłasza minutę ciszy. W niedzielę na apelu pożegnalnym odczytany zostaje rozkaz specjalny Naczelnika ZHP. Ogłoszono miesięczną żałobę w Związku Harcerstwa Polskiego. Zawiązując harcerski krąg, przekazując iskierkę przyjaźni, łączymy się w myślach z Janem Pawłem II, prawdziwym przyjacielem młodzieży, Największym Skautem Świata.

20-22 maja 2005 r.

Boisko gimnazjum w Jaszczurowej zostało opanowane przez 150 harcerzy! W tych dniach odbywa się IX Zlot Drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej. Głównym celem Zlotu jest poznanie działalności organizacji skautowych WOSM – Światowa Organizacja Ruchu Skautowego i WAGGGS – Światowe Stowarzyszenie Dziewcząt Przewodniczek i Dziewcząt Skautek, popularyzacja idei skautowej.

23-25 września 2005 r.

Już po raz XVIII harcerze spotykają się na trasie Rajdu ?Powsinogi Beskidzkie?. Organizatorami imprezy są: Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP oraz 130 DSTH ?Stu trzydziestu z Mucharza? im. Ks. Józefa Poniatowskiego. Harcerze z plecakami i namiotami wędrują szlakiem Tarnawska Góra ? Tarnawa Górna ? Carchel k/Żórawnicy.

17 grudnia 2005 r.

Delegacje drużyn hufca ZHP Ziemi Wadowickiej uczestniczą w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju. Na przejściu granicznym na Łysej Polanie władze ZHP odbierają światełko z rąk słowackich skautów, by przekazać je harcerzom podczas mszy św. odprawionej na Polanie Głodówka. 

28 grudnia 2005 r.

W klubie ?Garsoniera? w Wadowicach odbywa się wigilia harcerzy i instruktorów Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP. Rozkazem Naczelnika ZHP hm. Wiesława Maślanki hm. Robert Kadela został uhonorowany Złotym Krzyżem za zasługi dla ZHP.

4-5 lutego 2006 r.

Harcerze bawią się w gimnazjum w Jaszczurowej podczas VIII Festiwalu Kultury Harcerskiej,  przebiegającego pod hasłem ?Tańcz z nami i ty?.

13-25 lutego 2006 r.

Odbywają się: Biwak Nieobozowej Akcji Zimowej, Kurs Zastępowych, Kurs Drużynowych. Harcerze goszczą w szkole w Jaszczurowej.

3 marca 2006 r.

Harcerze sprawdzają swoja wiedzę na Hufcowym Konkursie Historycznym.

7-9 kwietnia 2006 r.

W Brzeźnicy zostaje zorganizowany XX Rajd Powitania Wiosny.

6-22 sierpnia 2006 r.

Wypoczywamy wakacyjnie, ale po harcersku aktywnie na obozie harcerskim pod namiotami w Pogorzelicy.

29-1 października 2006 r.

Drużyny  wędrują szlakami XXIX Rajdu Powsinóg Beskidzkich. Udział wzięło prawie 160 ludzi. Etapy trasy to: Przełęcz Sanguszki – Palcza – Zachełmna – Zalesie.

24-26 listopada 2006 r.

2 DSTH “Pajątaki” organizuje andrzejki hufcowe w szkole w Jaszczurowej

1-3-8-10 listopada 2006 r.

W Zalesiu odbywa się Kurs na Brązową Odznakę Ratownika Medycznego.

17 grudnia 2006 r.

Delegacja drużyn hufca wyjeżdża po Betlejemskie Światło Pokoju na Łysą Polanę.

24 -25 stycznia 2007 r.

Podczas ferii zimowych harcerze Hufca ZHP Ziemi Wadowickiej uczestniczą w kursie zastępowych i przybocznych w Jaszczurowej oraz biorą udział w zajęciach biwakowych. Odbywa się wycieczka do Zakopanego i do Doliny Kościeliskiej.

30 marca ? 1 kwietnia 2007 r.

Na trasie Wadowice ? Leskowiec ? Wadowice odbywa się XXI Rajd Powitania Wiosny.

25-27 maja 2007 r.

W Jaszczurowej drużyny spotykają się na Zlocie Hufca Ziemi Wadowickiej.

Skip to content