Historia hufca

29 czerwca? 16 lipca 2007 r.

Hufiec stacjonuje na obozie harcerskim w Pogorzelicy.

29 lipca- 1 sierpnia 2007 r.

Odbywa się Zlot na krakowskich Błoniach z okazji 100-lecia skautingu ? z udziałem harcerzy naszego hufca. Ma miejsce odnowienie Przyrzeczenia Harcerskiego na ręce Ojca gen. WP hm. Adama Studzińskiego.

2-10 sierpnia 2007 r.

Drużyny hufca uczestniczą w Zlocie Harcerstwa Polskiego w Kielcach.

21-23 września 2007 r.

Delegacja hufca bierze udział w Inauguracji Roku Harcerskiego 2007/2008 w Korzkwi k/Krakowa, w ośrodku harcerskim Chorągwi Krakowskiej ZHP.

5-7 października 2007 .

Odbywa się Jubileuszowy XXX Rajd Powsinóg Beskidzkich; trasa rajdu wiedzie z Jaszczurowej przez Leskowiec, Ponikiew, Łysą Górę, Iłowiec do Gorzenia, na polanę Grodzisko i do Dworku Muzeum Emila Zegadłowicza.

20 października 2007 r.

Reprezentacje drużyn sprawdzają swoje umiejetności w Imprezie na Orientację (INO) Hufca Ziemi Wadowickiej.  

16-18 listopada 2007 r.

Harcerze bawią się na Andrzejkach Hufcowych w Jaszczurowej.

16 grudnia 2007 r.

Delegacja hufca przywozi Betlejemskie Światło Pokoju.

4-8 lutego 2008 r.

W Jaszczurowej zostaje zorganizowany biwak harcerski dla drużyn hufca.

16-17 lutego 2008 r.

Harcerze prezentują swoje talenty artystyczne na X Festiwalu Kultury Harcerskiej w Leńczach, przebiegającym pod hasłem ?Żołnierz drogą maszerował??.

22 lutego 2008 r.

Reprezentacje drużyn biorą udział w Hufcowym Konkursie Historycznym.

28-30 marca 2008 r.

Odbywa się Rajd Powitania Wiosny; sobotnia trasa rajdowa powiodła z Wadowic do Ponikwi.

9 kwietnia 2008 r.

Delegacja hufca jedzie do Krakowa, by wziąć zaszczytny udział w pogrzebie ojca Adama Studzińskiego, harcmistrza, uczestnika bitwy pod Monte Cassino.

1 czerwca 2008 r.

W nagrodę za pakowanie zakupów w wadowickich domach towarowych (harcerze zbierali pieniądze) na remont i doposażenie bazy harcerskiej w Zalesiu) zostaje zorganizowana wycieczka do Zakopanego.

24 czerwca 2008 r.

Harcerze hufca wyjeżdżają do Telewizji Kraków i biorą udział w nagraniu teleturnieju ?Tak to leciało!?

29 czerwca ? 16 lipca 2008 r.

Odbywa się obóz harcerski w Pogorzelicy.

19-21 września 2008 r.

Reprezentacja hufca uczestniczy w Zlocie Chorągwi Krakowskiej w Tarnowie; bierzemy udział uroczystości odsłonięcia pomnika Andrzeja Małkowskiego.

3-5 października 2008 r.

Zostaje przeprowadzony XXXI Rajd Powsinogi Beskidzkie.

21-23 listopada 2008 r.

Harcerze bawią się na hufcowych ?Andrzejkach? w Jaszczurowej.

13 ? 14 grudnia 2008 r.

W Dąbrówce odbywa się Wigilia Starszoharcerska.

14 grudnia 2008 r.

Delegacja hufca wyjeżdża do Krakowa po Betlejemskie Światło Pokoju.

29 grudnia 2008 r.

Instruktorzy, drużynowi i przyboczni hufca uczestniczą w Wigilii Instruktorskiej.

23 stycznia 2009 r.

Reprezentacje drużyn biorą udział w Hufcowym Konkursie Historycznym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tematem przewodnim konkursu są wielkie postaci harcerstwa i skautingu, czyli “Ci, którzy potrafili pięknie żyć…”

6 – 7 lutego 2009 r.

Harcerze bawią się na XI Festiwalu Kultury Harcerskiej w Stanisławiu Dolnym. Temat przewodni festiwalu to ?Folk wraca na salony?.

16 ? 22 lutego 2009 r.

Harcerze i zuchy naszego hufca uczestniczą w zimowisku NAZ ?Po góralsku hej!? w stanicy w Jaszczurowej.  W tym samym czasie odbywa się także kurs przybocznych.

3-5 kwietnia 2009 r.

Drużyny biorą udział w XXIII Rajdzie Powitania Wiosny w Brzeźnicy.

24-25 kwietnia 2009 r.

Uczestniczymy w III Starszoharcerskiej Książkowej Nocy Filmowej w Stanisławiu Dolnym.

9 maja 2009 r.

Odbywa się Harcerska Gra Terenowa.

29-31 maja 2009 r.

Drużyny hufca uczestniczą w Zlocie Hufca Ziemi Wadowickiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

31 lipca 2009 r.

Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej wystawia wartę przy kościele ONMP w Wadowicach oraz przy pomniku 12 p.p. z okazji święta pułkowego oraz Rocznicy Powstania Warszawskiego.

11-13 września 2009 r.

Drużyny hufca biorą udział w Zlocie Chorągwi Krakowskiej w Krzeszowicach, inaugurującym nowy rok harcerski.

25-27 września 2009 r.

Odbywa się XXXII Rajd Powsinogi Beskidzkie. Trasa rajdu wiedzie przez Skawce, Tarnawska Górę, Śleszowice, do Tarnawy Górnej, gdzie na polanie pod Leskowcem znajdowało się drugie miejsce obozowania.

24 października 2009 r.

Harcerze biorą udział w Harcerskiej Imprezie Na Orientację.

27-28 listopada 2009 r.

Gromady zuchowe uczestniczą w zuchowych Andrzejkach w Stanisławiu Dolnym.

28-29 listopada 2009 r.

Drużyna starszoharcerskie bawią się na hufcowych Andrzejkach starszoharcerskich w Jaszczurowej.

4 grudnia 2009 r.

Odbywa się Hufcowy Harcerski Konkurs Historyczny, w którym uczestniczy 9 drużyn harcerskich oraz 6 drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych.

5 grudnia 2009 r.

Zostaje zorganizowana wycieczka do Zakopanego (w ramach nagrody za pracę harcerzy podczas majowej akcji ?Kasy 2009? (dochód z akcji został przeznaczony na remont harcerskiej bazy w Zalesiu).

13 grudnia 2009 r.

Delegacja hufca wyjeżdża do Zakopanego po Betlejemskie Światło Pokoju.

15?20 stycznia 2010 r.

Odbywa się kurs zastępowych i przybocznych.

19?20 lutego 2010 r.

Harcerze uczestniczą w XXIV Harcerskich Konfrontacjach Artystycznych w Przeciszowie.  

26/27 marca 2010 r.

W Stanisławiu Dolnym odbywa się IV Starszoharcerska Noc Filmowa.

10 ? 11 kwietnia 2010 r.

Drużyny hufca przyjeżdżają do Brzeźnicy na XXIV Rajd Wiosenny. 11 kwietnia 2010 r.

uczestniczą we mszy świętej, odprawionej w kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach w intencji ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku.  

Skip to content