Zjazd hufca – sprostowanie

Druhny i Druhowie

W załączniku przesyłam rozkaz wraz ze sprostowanie i  uzupełnieniem listy uprawnionych delegatów na XII Zjazd Zwykły Hufca Ziemi Wadowickiej.
Za braki bardzo przepraszam.

L12_2019.pdf

hm. Marcin Homel
Komendant Hufca