Zjazd hufca

Druhny i Druhowie!

W związku ze zbliżającym się terminem XII Zjazdu Zwykłego Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP przesyłam niezbędne dokumenty, jak również zawiadomienie o miejscu i terminie Zjazdu.
W rozkazie znajduje się lista osób uprawnionych do głosowania, prosimy o potwierdzenie udziału do 2.11.2019 rok.

Dodatkowo na każdą jednostkę przypada jedno miejsce dla przybocznego  jako gość zjazdu, drużynowy zobowiązany jest do potwierdzenia udziału przybocznego z imienia i nazwiska oraz stopnia.       

hm. Marcin Homel
Komendant Hufca

L11_2019.pdf
uchwała_2.pdf
uchwała_3.pdf
zawiadomienie_mail.pdf