Konkurs „Tak jak ptaki na wolności – harcerze w obliczu II wojny światowej”

Celem projektu jest zainteresowanie młodych ludzi, w szczególności harcerzy, najnowszą historią Polski, działalnością harcerstwa podczas II wojny światowej, wojennymi życiorysami harcerzy i instruktorów, a także miejscami pamięci. Konkurs jest adresowany do harcerzy, ale nie wykluczamy udziału osób nie należących do organizacji harcerskich.

Konkursowe kategorie

  • harcerze (10-13 lat)
    W tej kategorii uczestnicy wykonują pracę plastyczną – kartkę pocztową, która będzie przedstawiała wydarzenie lub postać z zakresu działalności harcerstwa podczas II wojny światowej. Prace muszą być realizowane indywidualnie.
  • harcerze starsi (13-15 lat)
    W tej kategorii uczestnicy wykonują pracę pisemną – kartkę z pamiętnika, która będzie opisywała wydarzenia i postacie z zakresu działalności harcerstwa podczas II wojny światowej. Prace muszą być realizowane indywidualnie.
  • wędrownicy (16-21 lat)
    W tej kategorii uczestnicy wykonują pracę fotograficzną – album ilustrujący odnalezione miejsce pamięci związane z postaciami lub wydarzeniami z zakresu działalności harcerstwa podczas II wojny światowej. Album dodatkowo powinien zawierać opis miejsca pamięci (gdzie się znajduje, kiedy powstał, jakie wydarzenie lub postać upamiętnia) oraz historię wydarzenia lub postaci, którą miejsce  upamiętnia. Prace w tej kategorii muszą być realizowane zespołowo (od 2 do 6 osób).

Organizatorami konkursu są Oddział IPN w Krakowie i Chorągiew Krakowska ZHP. Patronat honorowy objęli wojewoda małopolski Piotr Ćwik, naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad, małopolski kurator oświaty i starostwo tarnowskie.

Termin nadsyłania prac – 1-31 marca 2020 r. Gala finałowa zaplanowana jest na 19 maja 2020 r.