Odprawa kadry i obowiązkowe szkolenie RODO

Zapraszam na marcową Odprawę Kadry Hufca, która odbędzie się w najbliższy piątek, 6 marca 2020 w budynku Hufca na ul. Teatralnej 2, o godzinie 17:00. 
Dla tych osób, które będą uczestniczyły w biwaku zuchowym w Choczni, odprawa odbędzie się podczas biwaku, po zakończeniu programu wieczornego w piątek. 

Po odprawie, członek komendy, który zajmuję się RODO w naszym hufcu – phm. Daniel Pasierbek jest dostępny do pomocy, dla wszystkich tych, którzy mają problem z założeniem konta w domenie ZHP365. Już nie po raz pierwszy ponawiamy komunikat, że jest to obowiązek każdego drużynowego i instruktora – żeby posiadać konto w tej domenie. Zakładanie konta nie jest trudne, jeśli ktoś ma z tym problem, można indywidualnie zgłaszać się do członków komendy hufca. Tutaj znajduję się poradnik na temat tego jak założyć konto – https://zhp.pl/office365/.

Od 5 kwietnia 2020 osoby nieposiadające konta ZHP zostaną wycofane z listy mailingowej hufca, przestaną dostawać maila z adresu hufcowego. Od tego terminu wiadomości mailowe będą przekazywane tylko do osób posiadających konto z końcówką @zhp.net.pl lub @zhp.pl. 

Ponadto po odprawie zapraszamy na wspólne szkolenie RODO, które również jest obowiązkowe dla każdej osoby, która przetwarza dane osobowe w ZHP – czyli szczególnie drużynowych. Szkolenie składa się z filmu oraz testu wiedzy online, do którego uzupełnienia wystarczy smartfon (jeśli ktoś nie będzie miał dostępu do smartfona- oferujemy kilka wolnych laptopów). 

Członkowie komend szczepów mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu RODO, tj. obejrzeć film i wypełnić test do 15 marca 2020. 
Natomiast drużynowi, komendy kręgów, szefowie klubów itd. mają czas tylko do końca miesiąca – 31 marca 2020. 

Test można wypełnić samodzielnie, informację pod linkiem https://zhp.pl/2019/szkolenie-z-rodo-dla-druzynowych-dostepne-on-line/

Czuwaj! 
phm. Adam Świetlik
zastępca komendantki hufca