Hufcowy Konkurs Historyczny

W imieniu organizatorów zapraszamy drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze do udziału w Hufcowym Konkursie Historycznym.

Temat tegorocznego konkursu: „Historia harcerstwa 1910-2010.

Wszystkie informacje znajdują się w regulaminie.

Spotykamy się 20 maja 2022 roku o godzinie 16.45 w siedzibie hufca.