XXIV Zlot Gromad i Drużyn Hufca

Druhny i Druhowie,

serdecznie zapraszamy na XXIV Zlot Gromad i Drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP “Nasze ŚpiewoGranie”. 

Zlot odbędzie się w sobotę 28 maja 2022 w Parku Miejskim w Wadowicach. 

Więcej szczegółów w regulaminie